English

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

adresaTylova 1581/46, 301 00 Plzeň
telefon+420 371 430 700, +420 371 430 742
e-mail
webwww.vzuplzen.cz
zaměstnanci84
činnostAkreditované zkoušky, výpočty a měření kolejových vozidel

VZÚ Plzeň je společnost se stoletou tradicí v oblasti výzkumu, vývoje a akreditovaného zkušebnictví. Společnost  nabízí v oblasti kolejových vozidel zejména tyto služby:

 • Testy na dynamické zkušebně
  Zkoušky pevnosti a únavové životnosti kolejových vozidel a jejich částí při simulaci reálného provozního zatížení
 • Počítačové simulace vozidel
  Únavová pevnost a životnost, dynamika skeletu i vypružení, vnější aerodynamika vozidel, klimatizace, ventilace a topení v interiéru vozidel
 • Měření a analýza provozního zatížení
  Provozní testy vozidel, měření provozního namáhání, predikce únavové životnosti
 • Hluk a vibrace
  Výpočty, měření a analýza vnitřního a vnějšího hluku, měření a analýza vibrací vozidel a jejich konstrukčních částí, návrhy na snížení hluku a vibrací
 • Materiálové zkoušky

Akreditovaná Zkušební laboratoř č. 1047

 
Nahoru