English

VÚKV a.s.

adresaBucharova 1314/8, 158 00 Praha 5
telefon+420 225 343 402
e-mail
webwww.vukv.cz
zaměstnanci66
činnostVýzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel

Společnost působí v oblasti vývoje a zkušebnictví kolejových vozidel, kontejnerů a komponentů dopravního strojírenství včetně poradenské i konzultační činnosti a posuzování.

V oblasti vývoje nabízíme komplexní řešení od úvodní studie přes projekt, konstrukci, zpracování dokumentace až po spolupráci při výrobě prototypu, schvalování a uvádění do provozu včetně výpočtů a simulací.

V oblasti aplikovaného výzkumu provádíme výzkum pevnosti, brzd, jízdních vlastností, zkušebních metod i zařízení a také aplikovaný výzkum podle potřeb zákazníků.

V oblasti zkušebnictví je VÚKV a.s. akreditována podle ČSN EN ISO 17025 (zkušební laboratoř č. 1085) a vybavena zařízením k provádění širokého spektra zkoušek vozidel, komponentů a kontejnerů ve shodě se směrnicemi TSI, evropskými normami a vyhláškami UIC.

K hlavním zákazníkům patří domácí i zahraniční výrobci kolejových vozidel a dopravní techniky, opravárenské závody, správci infrastruktury a provozovatelé.
Nahoru