English

SVÚM a.s.

adresaTovární 2053, 25088 Čelákovice
telefon+420 326 509 014
e-mail
webwww.svum.cz
zaměstnanci52
činnostVýzkum, vývoj a testování kovových materiálů, plastů a kompozitů

SVÚM je výzkumnou organizací v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje kovových materiálů, plastů a kompozitů a zkoušení jejich vlastností v akreditovaných laboratořích.

Řešení výzkumných projektů v tuzemsku i zahraničí.

Zaměření:

a) Aplikovaný VaV nových slitin, technologie výroby, zpracování materiálu a hutních výrobků z kovů a jejich slitin; poradenství, experztizy, supervize, analýzy konstrukčních dílů a nástrojů.

b) Zkušebnictví (akreditované laboratoře ČIA podle ČSN EN ISO 17025), zkoušky mechanických vlastností (statické, rázové a únavové), spolupráce s Notifikovanou osobou v oblasti zkoušek dle EN ISO/IEC 17025; EN ISO/IEC 17065; EN ISO/IEC 17021. Metalografické rozbory, chemické analýzy, korozní zkoušky, zkoušky za vysokých teplot (creep)

c) Svařování - Zkoušení a certifikace svářečského personálu a expertizních služeb. Technologické postupy WPS, WRAP, WPQR, pWPS, inspekce ocelových konstrukcí, svářečský dozor a supervize.

d) Speciální technologie a výroba

  • Protikorozní povlaky
  • Výrobky z PTFE, teflonu
  • Vysokovýkonné permanentní magnety


 

Nahoru