English

Reference

Kolejová vozidla

DPOV, a.s.

 • Modernizace motorových vozů řady 810
 • Modernizace osobních vozů Bmz235, 229
 • Redesign jednotek 680 Pendolino

 

SIEMENS MOBILITY, S.R.O.

 • Osobní železniční vozy pro České dráhy
 • Lokomotivy Vectron pro ČD Cargo
 • Dodávky v rámci komerčních projektů ETCS

 

ŠKODA TRANSPORTATION A.S.

 • 25 elektrických jednotek RegioPanter – ZSSK – Slovenské železnice
 • 14 bateriových tramvají pro turecký Eskişehir
 • 60 tramvají pro turecké město Konya
 • 14 nízkopodlažních tramvají typu 35T pro německé město Chemnitz
 • 9 elektrických jednotek RegioPanter (dvou vozové) pro Plzeňský kraj

 

Dodavatelé komponent

AMIT, SPOL. S.R.O.

 • Informační a místenkový systém cestujících – Pendolino – České dráhy, a.s.
 • WTB gateway – ethernet – B-160 - ŽOS Vrútky, A.S.
 • WiFi systém a informační systém cestujících – Bdmee – České dráhy, a.s.
 • WiFi systém – EMU Flirt 3 – LEO Express a.s.
 • IP audio systém, IP dohledový systém,  – B-160 - ŽOS Vrútky, A.S.

 

Bonatrans Group a.s.

 • Vysokorychlostní vlaky: kola s tlumičem BONASILENCE®PR pro české Pendolino / Alstom
 • Lokomotivy: dvojkolí pro 109E3 (součást německých regionálních jednotek NIM Express) / Škoda Transportation
 • Tramvaje: dvojkolí pro ostravské tramvaje nOVA / Stadler
 • Metro: dvojkolí s tlumiči BONASILENCE®P pro vozy pražského metra M1 / Siemens
 • Nákladní doprava: dodávky dvojkolí pro více než 50 % nových vagonů v Evropě

 Foto: Řez kola pro Pendolino

s tlumícím systémem BONASILENCE®PR

Foto: dvojkolí pro lokomotivu 109E3

 

BORCAD cz s.r.o.

 • Sedadla v RegioPanterech pro Plzeňsko – Škoda Vagonka
 • Glacier Express, třída Excellence – Matterhorn Gotthard Bahn, Rhätische Bahn
 • Nizozemská dráha – Stadler
 • ÖBB – Siemens
 • Rocky Mountaineer - Stadler

 

DAKO-CZ, a.s.

Brzdové systémy a komponenty na

příměstské jednotky - FLIRT 3, Stadler Rail AG

Brzdové systémy a komponenty pro lokomotivy

Lokomotiva ES 1000, Itálie, CZ LOKO

Brzdové systémy a komponenty

pro nákladní vagóny

Brzdové komponenty na soupravy metra

Kuala Lumpur, Siemens AG

Brzdové systémy a komponenty pro tramvaje

Moderus Gamma, Modertrans Poznań Sp. z o. o

 

 

IGW

 • Převodovky v 17 šestičlánkových vlacích pro Afriku – Alstom

 

 

LAPP Czech Republic s.r.o.

 • Kabely ÖLFLEX® TRAIN 331 pro rekonstrukci jednotky RegioSpider - ČMŽO – elektronika s.r.o.
 • Kabely ÖLFLEX® TRAIN v multisystémovém statickém výkonovém měniči – EVPÚ a.s.

 

 

Zabezpečovací technika

AŽD Praha

 • Modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na trati Banja Luka – Doboj – Železnice Republiky Srbska
 • Modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na trati Sarajevo – Brandina – ŽFBH – Železnice Federace Bosny a Hercegoviny

 

KAPSCH CARRIERCOM S.R.O.

 • Správa železniční dopravní cesty, s.o.: GSM-R - výstavba a uvedení do provozu GSM-R SmartHouse
 • České dráhy, a.s.
 • ČD Cargo, a.s.
 • VIAMONT, a.s.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.: dodávky a instalace vozidlových radiostanic a modulů STOP

 

RETIA, A.S.

 • Vývoj a dodání aplikace Kontrolně Analytické Centrum. Záznam 5 000 multimediálních kanálů - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Záznam dispečerských center a call center - Dopravní podnik hl. m. Prahy
 • Záznam hlasové komunikace dispečerských telefonních přístrojů - Metro v Istanbulu, İstanbul Ulaşim A. Ş.
 • Záznam hlasové komunikace dispečerských telefonních přístrojů - J.P. ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH d. o. o. Ltd.
 • Záznam multimediálních kanálů - Řízení letového provozu České republiky, s. p.

STARMON S.R.O.

 • Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov
 • Elektronické stavědlo ESA11M, úsek 5.A, Dejvická-Motol, Metro Praha
 • Elektronický autoblok EABT-UA v úseku Kamjanica-Domaninci
 • Diagnostika jedoucích železničních vozidel na síti SŽDC
 • Řídící systém diagnostiky vozidel

 

Výzkumné ústavy

AV R&D, s.r.o.

Lokomotiva řady 753.6 - CZLOKO

 • Vývoj mechanické konstrukce kabiny, stanoviště, bočnic a střechy lokomotivy.
 • Návrh a integrace nového designu skříně a  kabiny vozidla.

Tramvaj FORCITY CLASSIC KONYA - ŠKODA TRANSPORTATION

 • Vývoj mechanické konstrukce pětičlánkové obousměrné nízkopodlažní tramvaje pro trakční i alternativní bateriový pohon.
 • Vývoj mechanické konstrukce hrubé stavby skříně, vnitřního a vnějšího opláštění a vybavení vozidla.

Defektoskopická jednotka nedestruktivních technologií - DJNDT - CZLOKO

 • Vývoj mechanické konstrukce skříně vozidla jednotky
 • Vývoj mechanické konstrukce vnitřního vybavení vozidla jednotky
 • Vývoj mechanické konstrukce integrace měřící technologie vozidla jednotky

Trhací stroj - HONEYWELL

 • Vývoj speciálního zkušebního zařízení AV 015 a AV 030 pro zkoušky bezpečnostních prvků ve vertikálním a horizontálním směru.
 • Vývoj metodiky měření (senzoriky a zkušebního SW), mechanické a elektro konstrukce.
 • Kalibrace a certifikace zkušebního zařízení.
 • Dodávka a servis zkušebního zařízení

 

 

VÚKV a.s.

 • Jízdně-technické zkoušky soupravy NIM Express – Škoda Transportation
 • Stacionární zkoušky nové tramvaje pro kanadskou Ottawu – Bombardier Transportation
 • Měřicí dvojkolí s měřicím systémem VÚKV
 • Stacionární zkoušky vozů pařížského metra u zákazníka – RATP

 

SVV Praha s.r.o.


NDT zkoušení lepených spojů termokamera

DT zkoušky lepených spojů EN 1465

Vzdělávaní EWF – EAS

Odborný seminář lepení

Veletrh Innotrans 2016, 2018

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, A.S.

 • Organizace jízdně-technických zkoušek motorových a elektrických jednotek CAF na tratích SŽDC
 • Poskytnutí infrastruktury a hnacího vozidla pro technicko-bezpečnostní zkoušky (TBZ) osobních vozů řady Bmz pro ČD
 • Statické a únavové zkoušky rámu podvozku pro tramvaj 18T a bezčelníkového rámu podvozku Y25
 • Hodnocení bezpečnosti projektu RBC ETCS – REA pro Komerční provoz ETCS
 • NoBo certifikace stavby Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

 

Nahoru