English

Výroční cena ACRI 2010

Výroční ceny ACRI 2010 převzaly v Berlíně vítězné firmy z rukou náměstka ministra dopravy Ivo Vykydala.Slavnostní ceremoniál proběhl v rámci mezinárodního veletrhu Innotrans v Berlíně vestředu 22. září 2010 na společné expozici členských firem ACRI. Ceny výhercům v Berlíně předal náměstek ministra dopravy České republiky Ivo Vykydal, náměstek generálního ředitele Českých drah Antonín Blažek a předseda předsednictva ACRI Tomáš Ignačák.

ACRI uděluje již čtvrtkem Výroční ceny, které jsou unikátním oceněním podniků
českého železničního průmyslu. Jejich jedinečnost je dána právě zaměřením na želez-
nici a železniční dopravu. Letošní ročník je udělován pod osobní záštitou ministra dopravy Víta Bárty a ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka.

Posláním soutěže je podpořit český železniční průmysl s více než 200letou tradicí,
který v posledním období prošel složitým procesem revitalizace a dnes opět zaujímá
své důležité postavení v české ekonomice. Výroční ceny ACRI umožní ocenit
každodenní náročnou práci firem českého železničního průmyslu za udržení dobrého jména a pověsti české železnicedoma i v Evropě, umožní přiblížit její úspěchy odborné a laické veřejnosti.Prestižní ocenění uděluje ACRI pod záštitou Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Partneři
České dráhy, a.s. Správa železniční a dopravní cesty, s.o. ČD Cargo, a.s. Česká exportní banka a.s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Mediální partneři
Dopravní noviny Železničář GRAND EXPRES ČD PRO VÁS Ekonomicko-technická revue Doprava

 

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích

Infrastruktura
VUŽ, Modernizace trakční napájecí stanice zkušebního centra VUŽ Velim

Kolejová vozidla pro železnici
ŠKODA VAGONKA a.s., elektrická 2systémová patrová jednotka ř. 671

Kolejová vozidla pro městskou hromadnou dopravu
Krnovské opravny a strojírny s.r.o., Nízkopodlažní tramvaj VarioLF plus

Sdělovací, zabezpečovací a telekomunikační systémy
STARMON s.r.o., Měřicí diagnostická ústředna DISTA

Komponenty
AMiT, spol. s r.o., IP dohledový systém

Exportér roku
Hanácké železárny a pérovny a.s., Tržby v dodávkách šroubových pružin pro železnici ve výši 10,2 mil Eur za rok 2009

Inovátor roku
VÚKV a.s. Univerzální modulární systém, typ EMS

Akce roku
OLTIS group, a.s., Odborný seminář RAINWORM 2010


 

 

 

 

Nahoru