English

Metodika

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Loga Výroční ceny ACRI ke stažení 88.17 Kb (formát jpg a wmf)

 • Přihlášku do soutěže může podat členská společnost ACRI.
 • Podaná přihláška je platná a bude zařazena do rozhodování k nominaci za následujících podmínek:
  • přihláška (formulář) je vyplněn a kompletní,
  • byl uhrazen registrační poplatek,
  • návrh ocenění splňuje všechny výše a níže uvedené podmínky,
 • Na základě podané přihlášky se soutěže v uvedených kategoriích může zúčastnit pouze:
  • Výrobek, služba nebo stavba, kterou vyprodukovala nebo se významným podílela členská firma ACRI a zapadá svým charakterem do portfolia železničního průmyslu.
  • Právnická osoba (firma), která je členem ACRI.
  • Fyzická osoba, která má bezprostřední pozitivní vztah k oboru železničního průmyslu a ACRI.
 • Vyhlášení 8. ročníku soutěže se uskutečnilo během valné hromady ACRI, 22. 3. 2016.
 • Společnosti do soutěže nominuje předsednictvo ACRI na základě zaslaných přihlášek členských společností.
  Členské společnosti zašlou své přihlášky včetně podkladů pro porotu nejpozději do 30. 9. 2016 na adresu asociace.
 • Vypracování dokladů pro porotu (popis ke každému bodu cca 1/2 strany A4).
  V případě kategorií Skokan, Exportér, Inovátor a Akce roku není nutné vypracovat všechny body.
  • anglický překlad výrobku, služby, stavby atd. přihlášené do soutěže
  • celková charakteristika, popis, vyobrazení exponátu, akce, apod.,
  • základní technické parametry, funkční vlastnosti, základní návod k obsluze,
  • novost, výjimečnost, inovace, nápad, originalita výrobku, akce, apod.,
  • technická a technologická úroveň,
  • uživatelský komfort (zajištění záručního a pozáručního servisu, bezpečnost, hygiena práce, apod.),
  • připravenost k dodávkám na trh,
  • výrobní provedení celků, detailů, design,
  • ekologické aspekty,
  • prezentace z hlediska využití v praxi,
  • dokumentace dokladující splnění legislativy,
  • propagační a informační materiál,
  • zobrazení exponátu v činnosti, akce na CD, fotografie,
  • odborné články a publikace o exponátu, akci, apod.,
  • případné reference uživatelů,
 • Výherce v jednotlivých kategoriích vybere nezávislá odborná porota.
 • Vyhlášení vítězů se uskuteční pod osobní záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR na Výročním setkání zástupců českého železničního průmyslu na podzim 2016 (termín bude upřesněn)
Nahoru