English

SHIFT2RAIL

Aktuality

 • 11.12.2018: Evropský železniční výzkum Shif2Rail a zapojení českých subjektů - Přehled projektů S2R s účastí českých partnerů ZDE. Zdroj: https://vts.cd.cz/.
 • 13.11.2018: Prezentace výsledků vyhodnocení projektů vypsaných ve výzvě Shift2Rail CFM a OC pro rok 2018 ZDE
 • 17.10.2018: Call for Proposals 2018 - tisková zpráva ZDE
 • 19.9.2018: Jedním kliknutím kamkoliv po Evropě - článek ZDE
 • 3.9.2018: Program S2R na veletrhu InnoTrans ZDE
 • 17.8.2018: S2R bude na InnoTransu - pozvánka ZDE
 • 25.7.2018: Technologie pro udržitelnou a atraktivní nákladní dopravu - projekt S2R IP5. Článek ZDE
 • 18.6.2018: Shift2Rail EU Brokerage Event: Jedinečná příležitost nalézd partnera pro výzkum ZDE
 • 22.6.2018: Rozhodující činitele (stakeholders) ukazují silnou podporu pro S2R. Článek ZDE
 • 29.5.2018: Interview s nově zvoleným předsedou ERRAC, Albertem Parrondem ZDE
 • 4.5.2018: Ten-T Days - Významná politická podpora evropské digitální, multimodální a zahraniční dopravu. Více ZDE
 • 3.5.2018: Tisková zpráva: výsledky S2R Call for Proposals 2018 ZDE
 • 16.4:2018: Violeta Bulc navštívila stánek S2R JU během TRA - Transport Research Arena conference. Článek najdete ZDE
 • 12.4.2018: S2R debata o budoucnosti výzkumu a vývoje na železnici 19.6.2018. Více ZDE
 • 8.3.2018: S2R vyhlašuje Woman in Rail Research & Innovation Award. Více informací ZDE
 • 23.2.2018: Shift Freight to Rail: Projekty z Call 2015-2016 a Smart-Rail Lighthouse. Článek ZDE
 • 31.1.2018: Právní a finanční údaje v S2R Call for Proposals 2018. Video ZDE
 • 12.1.2018: Tisková zpráva: Call for Proposals 2018

 

Archiv aktualit Shift2Rail ZDE


9. listopadu 2017: Shift2Rail aktualizuje svůj akční plán

EVROPA: Nejnovější víceletý akční plán pro výzkumný program Shift2Rail byl formálně předložen Violetě Bulc, komisařce pro dopravu EU v Tallinu 9. listopadu u příležitosti Digitálních dopravních dnů Komise.

Nedávno byla řídícím výborem společného podniku schválena „Část A“ Prováděcí stanovisko  MAAP, která uvádí do popředí širokou řadu inovačních schopností, které jsou rozvíjeny v rámci programu Shift2Rail. Jde o to přenést tuto originální vizi promotérů Shift2Rail do řady „podrobných, inovačních a výzkumných činností zaměřených na výsledky“, které jsou prováděny členy a jinými partnery, včetně výzkumných center a univerzit.

Carlo Borghini, výkonný ředitel JU označil za „zvláště symbolické“, že tento plán mohl být představen během této akce Digitální dopravní dny, protože digitalizace a automatizace jsou jádrem mnoha cílů Shift2Rail. Komisařka Bulc vyjádřila svou podporu tomuto programu a zdůraznila, jak je důležité přejít od výzkumu k praxi. Shift2Rail předpokládá, že první technologické demonstrátory budou moci být vystaveny na příštím veletrhu InnoTrans v září 2018.

Mezitím Shift2Rail zahájil registraci na svůj První informační den v Bruselu 12. prosince, kde budou uvedeny možnosti Přijímání návrhů v roce 2018. Kromě toho, že bude oznámen přehled tohoto programu, zaměří se tento den zvláště na nadcházející finanční příležitosti v rámci programu Horizont 2020. To znamená primárně se zaměřit na podniky a  výzkumné  organizace, které splňují příslušné požadavky rádi by se společně podíleli na výzkumných a projektových činnostech těchto členů. Během tohoto dne se také uskuteční akce „dohazování“ příležitostí, organizovaná podnikem Evropská síť Berlín-Brandenburg a Iniciativou evropských železničních sdružení.

Zdroj 1Zdroj 2Zdroj 3Zdroj 4Zdroj 5Zdroj 6Zdroj 7

 

Shift2Rail JU - Společný podnik Shift2Rail

Společný podnik Shift2Rail byl založen v červenci 2014 podle nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail). Jedná se o partnerství veřejného a soukromého sektoru, které podporuje investice do inovací a výzkumu. S2R je součástí 8. rámcového programu Horizont 2020 v rámci jeho 1. výzvy byly přijaty první projekty řešící železniční problematiku, protože S2R byl ustaven až později. Odsouhlasený objem finančních prostředků je 920 mil. EUR na období 2014-2020.

Náklady na řešení projektů až do výše 70% rozpočtu Shift2Rail JU budou realizovány přímo členy Shift2Rail JU (založení a přidružení členové) a jejich poboček po výzvách k předkládání návrhů, které jsou přístupné pouze pro členy. Nejméně 30% rozpočtu Shift2Rail bude realizována prostřednictvím otevřených a konkurenčních výzev, které jsou přístupné pouze subjektům, které nejsou členy Shift2Rail JU (zakládající nebo spojené), ani ustavující subjekty členů ve formě konsorcia nebo seskupení, ani přidružené subjekty buď členy Shift2Rail společného podniku nebo voličských entit členů ve formě konsorcia nebo seskupení. Podrobnosti o tomto typu hovorů je k dispozici v dalších kapitolách výše.

Cíle Shift2Rail

 • KAPACITA - vyrovnat se rostoucími požadavky EU na železniční systémy, zvýšení kapacity až o 100 %
 • ­SPOLEHLIVOST - lépe uspokojit uživatele, zvýšení spolehlivost až o 50 %
 • NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU - lepší konkurenceschopnost, redukce nákladů životního cyklu až o 50 %

5 inovativních programů (IP) zaměřených na řešení výzkumných projektů (především v oblasti aplikovaného výzkumu)

­        IP1 Kolejová vozidla (Rolling stock)

­        IP2 Zabezpečovací systémy a zařízení (Signalling)

­        IP3 Infrastruktura (Infastructure)

­        IP4 IT služby pro osobní dopravu (IT Passenger Services)

­        IP5 Nákladní doprava (Freight)

­        + aktivity jsoucí napříč všemi IP a zaměřené na řízení ochrany životního prostředí  v oblastech: hluk a vibrace, integrace mobility,  elektromagnetická kompatibilita ( Environment Management: Noise & Vibration, Energy, etc., Integration Mobility Management, EMC/Interference Management, etc.)

2 typy členů JU S2R:

 • ­zakládající a přidružení (asociovaní ) členové – podepsali závazek finančního příspěvku po celou dobu trvání S2R
 • ­ostatní členové – hlásí se do jednotlivých projektů  na základě otevřených výzev (a zaváží se respektovat stanovy společného podniku a zároveň přispět alespoň 2,5 % celkového rozpočtu inovačního programu (IP), kterého se budou účastnit

Řídící orgány S2R:

 • ­ŘÍDÍCÍ RADA (Governing Board): předseda, zástupce EK, zástupci   zakládajících členů  a jednotlivých IP (5), za AŽD zastupují KAMPIK Vladimír, PAVEL Michal, kteří jsou i ve vedení IP2 Signalling
 • VÝKONNÝ ŘEDITEL (Executive Director)

Poradní

 • ­vědecký výbor (Scientific Committee) – 11 členů, Prof. Ing. Tatiana Molková, UP DFJP
 • ­skupina zástupců států (States Representatives Group) – předseda Ing. Miroslav Haltuf (cestou MŠMT)

S2R v ČR

­Státní správa: MŠMT - gesce ve spolupráci s MD (Odbor zahraničních vztahů a EU, Odbor vodní , železniční a komb. dopravy), MZV – stálé zastoupení ČR při EU

­Průmysl: ACRI

­Ostatní: SŽDC, dopravci, univerzity a další

 

Zapojení České republiky do Shift2Rail

AŽD Praha – asociovaný člen (Pavel, Kampík)

Miroslav Haltuf - předseda Skupiny zástupců států

Tatiana Molková - členka Vědeckého výboru

První projekty zaměřené n železniční problematiku byly navrženy v rámci 1. výzvy Programu Horizont 2020. Z návrhovaných projektů byly v květnu.2015 přijaty  i ty, kterých se účastní členové ACRI. Jedná se o projekty ROLL2Rail (UniControls), IT2Rail (OLTIS) a IN2Rail (AŽD).

Roll2Rail se zaměřuje na rozvoj klíčových technologií a překonání překážek pro inovace ve vývoji vozidlového parku. Jedná se o třiceti měsíční projekt s rozpočtem 16 mil. EUR. Na projektu spolupracuje 31 partnerů, koordinátorem je UNIFE, členem konsorcia UniControls.

IT2Rail řeší využívání digitálních technologií k vytvoření „bezproblémové cesty“ napříč různými druhy dopravy, včetně informací, plánování cesty a prodeje jízdenek Je to třicet měsíční projekt s celkovým rozpočtem 12 milionů EUR. Sdružuje 27partnerů, koordinátorem je UNIFE, členem konsorcia OLTIS.

In2Rail je orientován na výzkum zaměřený na přizpůsobivou a nákladově efektivní infrastrukturu, inteligentní řízení spotřebu energie a vyspělé systémy řízení dopravy s cílem optimalizovat využití kapacity infrastruktury. Jedná se o třiceti šesti měsíční projekt s rozpočtem 12 mil EUR. Sdružuje 55 partnerů (včetně UNIFE), koordinátorem je Network Rail, členem konsorcia AŽD

10.11.2016 byla vyhlášena otevřená výzva (Open Call) pro rok 2017, pro kterou  je možné v termínu 10.1.2017 až 30.3.2017 předložit návrhy projekty v rámci 17 vyhlášeným témat. Uvidíme, kolika členům  ACRI se podaří zapojení do projektů, které budou přijaty….

Další české podniky a instituce se mohou řešení projektů zúčastnit jako členové řešitelských konsorcií v projektech vypisovaných v otevřených výzvách (Open Calls). Informace najdete na internetových stránkách http://shift2rail.org/research-development/

 

Kontaktní osoba

Nahoru