English

SHIFT2RAIL

Aktuality

 • 22.8.2017: Plán zavedení ERTMS ZDE
 • 24.7.2017: Mezinárodní železniční summit: "S2R je v centru železničních inovací". Více ZDE
 • 10.7.2017: Výzva pro nové členy ZDE
 • 14.6.2017: S2R uděluje granty na Call for proposals 2017. Tisková zpráva ZDE
 • 30.5.2017: Projekt X2Rail-1 se stane klíčem k úspěchu. Více ZDE
 • 10.5.2017: Video z EuropeDay ZDE
 • 4.5.2017: S2R a budoucnost železničního výzkumu hlavnímy tématy na RFE breakfast-event. Více ZDE
 • 3.5.2017: Hydrogen Train Workshop ZDE
 • 3.5.2017: Rozhovor s Carlem Bornihim ZDE
 • 25.4.2017: Miroslav Haltuf: S2R může své aktuvity hodnotit pozizivně. Více ZDE
 • 5.4.2017: S2R v POLITICO Pro Morning Transport newsletter najdete ZDE
 • 4.4.2017: Tisková zpráva o předložených návrzích z S2R Call 2017 ZDE
 • 21.3.2017: Národní zástupci ze S2R se sejdou k projednávání aktivit výzkumu a inovací. Více ZDE
 • 3.3.2017: International Railway Summit: Klíčoví hráči se sejdou v Paříži. Více ZDE
 • 12.12.2016: Prezentace z Shift2Rail Information Day. Více ZDE
 • 6.12.2016: Nové studie prokázaly přínos pro občany a správní orgány EU Agencies. Více ZDE.
 • 8.11.2016: Projekty S2R 2015/2016 jsou nyní plně v provozu. Více ZDE
 • 3.10.2016: Rozhovor s výkonným ředitelem S2R na InnoTransu ZDE
 • 24.9.2016: S2R zahajuje výběrové řízení pro S2R multi project cooperation tool (do 21.10.2016)
 • 9.9.2016: S2R na InnoTransu 2016 v Berlíně. Více inrormací ZDE
 • 9.8.2016: S2R JU zahajuje 2 opencally pro nečleny JU z S2R Annual Work Plan 2015 (do 12.10.2016)
 • 2.3.2016: Na post výkonného ředitele Shift2Rail byl jmenován Carlo Borghini.
 • 15.2.2016: Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny přijal usnesení o zapojení malých a středních českých společností do projektu S2R. Více v Dopravních novinách ZDE.
 • 1.2.2016: Ve Vídni uskuteční workshop k otevřeným výzvám Shift2Rail. Akce je pořádána ve spolupráci s MŠMT. Návrh programu ke stažení ZDE. Přihlášku naleznete ZDE. Případné vaše dotazy k akci zodpoví Miroslav Haltuf, předseda skupiny zástupců států.
 • 20.1.2016: V Bruselu se uskutečnil Info Day k otevřeným výzvám. Prezentace z akce naleznete ZDE.

Archiv aktualit Shift2Rail ZDE

Shift2Rail JU - Společný podnik Shift2Rail

Společný podnik Shift2Rail byl založen v červenci 2014 podle nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail). Jedná se o partnerství veřejného a soukromého sektoru, které podporuje investice do inovací a výzkumu. S2R je součástí 8. rámcového programu Horizont 2020 v rámci jeho 1. výzvy byly přijaty první projekty řešící železniční problematiku, protože S2R byl ustaven až později. Odsouhlasený objem finančních prostředků je 920 mil. EUR na období 2014-2020.

Náklady na řešení projektů až do výše 70% rozpočtu Shift2Rail JU budou realizovány přímo členy Shift2Rail JU (založení a přidružení členové) a jejich poboček po výzvách k předkládání návrhů, které jsou přístupné pouze pro členy. Nejméně 30% rozpočtu Shift2Rail bude realizována prostřednictvím otevřených a konkurenčních výzev, které jsou přístupné pouze subjektům, které nejsou členy Shift2Rail JU (zakládající nebo spojené), ani ustavující subjekty členů ve formě konsorcia nebo seskupení, ani přidružené subjekty buď členy Shift2Rail společného podniku nebo voličských entit členů ve formě konsorcia nebo seskupení. Podrobnosti o tomto typu hovorů je k dispozici v dalších kapitolách výše.

Cíle Shift2Rail

 • KAPACITA - vyrovnat se rostoucími požadavky EU na železniční systémy, zvýšení kapacity až o 100 %
 • ­SPOLEHLIVOST - lépe uspokojit uživatele, zvýšení spolehlivost až o 50 %
 • NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU - lepší konkurenceschopnost, redukce nákladů životního cyklu až o 50 %

5 inovativních programů (IP) zaměřených na řešení výzkumných projektů (především v oblasti aplikovaného výzkumu)

­        IP1 Kolejová vozidla (Rolling stock)

­        IP2 Zabezpečovací systémy a zařízení (Signalling)

­        IP3 Infrastruktura (Infastructure)

­        IP4 IT služby pro osobní dopravu (IT Passenger Services)

­        IP5 Nákladní doprava (Freight)

­        + aktivity jsoucí napříč všemi IP a zaměřené na řízení ochrany životního prostředí  v oblastech: hluk a vibrace, integrace mobility,  elektromagnetická kompatibilita ( Environment Management: Noise & Vibration, Energy, etc., Integration Mobility Management, EMC/Interference Management, etc.)

2 typy členů JU S2R:

 • ­zakládající a přidružení (asociovaní ) členové – podepsali závazek finančního příspěvku po celou dobu trvání S2R
 • ­ostatní členové – hlásí se do jednotlivých projektů  na základě otevřených výzev (a zaváží se respektovat stanovy společného podniku a zároveň přispět alespoň 2,5 % celkového rozpočtu inovačního programu (IP), kterého se budou účastnit

Řídící orgány S2R:

 • ­ŘÍDÍCÍ RADA (Governing Board): předseda, zástupce EK, zástupci   zakládajících členů  a jednotlivých IP (5), za AŽD zastupují KAMPIK Vladimír, PAVEL Michal, kteří jsou i ve vedení IP2 Signalling
 • VÝKONNÝ ŘEDITEL (Executive Director)

Poradní

 • ­vědecký výbor (Scientific Committee) – 11 členů, Prof. Ing. Tatiana Molková, UP DFJP
 • ­skupina zástupců států (States Representatives Group) – předseda Ing. Miroslav Haltuf (cestou MŠMT)

S2R v ČR

­Státní správa: MŠMT - gesce ve spolupráci s MD (Odbor zahraničních vztahů a EU, Odbor vodní , železniční a komb. dopravy), MZV – stálé zastoupení ČR při EU

­Průmysl: ACRI

­Ostatní: SŽDC, dopravci, univerzity a další

 

Zapojení České republiky do Shift2Rail

AŽD Praha – asociovaný člen (Pavel, Kampík)

Miroslav Haltuf - předseda Skupiny zástupců států

Tatiana Molková - členka Vědeckého výboru

První projekty zaměřené n železniční problematiku byly navrženy v rámci 1. výzvy Programu Horizont 2020. Z návrhovaných projektů byly v květnu.2015 přijaty  i ty, kterých se účastní členové ACRI. Jedná se o projekty ROLL2Rail (UniControls), IT2Rail (OLTIS) a IN2Rail (AŽD).

Roll2Rail se zaměřuje na rozvoj klíčových technologií a překonání překážek pro inovace ve vývoji vozidlového parku. Jedná se o třiceti měsíční projekt s rozpočtem 16 mil. EUR. Na projektu spolupracuje 31 partnerů, koordinátorem je UNIFE, členem konsorcia UniControls.

IT2Rail řeší využívání digitálních technologií k vytvoření „bezproblémové cesty“ napříč různými druhy dopravy, včetně informací, plánování cesty a prodeje jízdenek Je to třicet měsíční projekt s celkovým rozpočtem 12 milionů EUR. Sdružuje 27partnerů, koordinátorem je UNIFE, členem konsorcia OLTIS.

In2Rail je orientován na výzkum zaměřený na přizpůsobivou a nákladově efektivní infrastrukturu, inteligentní řízení spotřebu energie a vyspělé systémy řízení dopravy s cílem optimalizovat využití kapacity infrastruktury. Jedná se o třiceti šesti měsíční projekt s rozpočtem 12 mil EUR. Sdružuje 55 partnerů (včetně UNIFE), koordinátorem je Network Rail, členem konsorcia AŽD

10.11.2016 byla vyhlášena otevřená výzva (Open Call) pro rok 2017, pro kterou  je možné v termínu 10.1.2017 až 30.3.2017 předložit návrhy projekty v rámci 17 vyhlášeným témat. Uvidíme, kolika členům  ACRI se podaří zapojení do projektů, které budou přijaty….

Další české podniky a instituce se mohou řešení projektů zúčastnit jako členové řešitelských konsorcií v projektech vypisovaných v otevřených výzvách (Open Calls). Informace najdete na internetových stránkách http://shift2rail.org/research-development/

 

Kontaktní osoba

Nahoru