English

Podpora exportu

 

Seznam českých oficiálních účastní se společnou expozicí ACRI

INNOTRANS, BERLÍN 18.-21.9.2018

Kompletní seznam veletrhů a výstav – českých oficiálních účastí pro rok 2018 vč. přihlášky a podmínek ZDE

Seznam schválených veletrhů NOVUMM navržených ACRI:

2018/024N Sajam Tehnike Belgrade Srbsko Bělehrad 21.5.-25.5.2017

realizační firma: Integra, spol. s r.o., hainzova@integrapraha.cz, +420 234 633 174

Czech Trade: Miroslav Obruča, miroslav.obruca@czechtrade.cz, +420 224 907 527

 

Bližší informace, přihlášky a seznamy veletrhů zde: https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/


Koncepce a strategie

Program MPO na podporu českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v letech 2017 a 2018

  • MPO nabízí podnikatelským subjektům v rámci opatření na podporu exportu program Českých oficiálních účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí (ČOÚ). Tuzemské právnické a fyzické osoby se sídlem, resp. bydlištěm v ČR, které prezentují zboží nebo služby českého původu, mají možnost zúčastnit se vybraných mezinárodních veletrhů podporovaných MPO. MPO poskytne každému vystavovateli ve společné expozici základní výstavní plochu o rozměrech min. 5 m2 - max. 9m2 (z toho 1-2 m2 bude použito na společné zázemí), a to dle finančních možností MPO a počtu přihlášených firem.

 

Ostatní nástroje

  • Malé a střední podniky se mohou hlásit do interních projektů agentury CzechTrade NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN. Jejich cílem je podpořit malé a střední podniky na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na tradiční obory (NOVUMM) či na oblast klíčových technologií (NOVUMM KET — key enabling technologies) a zvýšení konkurenceschopnosti díky modernímu designu od profesionálního designéra (DESIGN).
  • Podmínkou získání podpory je spoluúčast podniků na nákladech, jejíž výše se liší podle teritoria. Firmy, které se zúčastní veletrhu v Evropě, se musejí podílet z 50 %, podniky na mimoevropských akcích z 30 %. Ty, které budou čerpat podporu projektu DESIGN, mohou získat až 50 % všech nákladů do výše 50 000 Kč na spolupráci s designérem a 130 000 Kč na účast na výstavách a veletrzích zaměřených na design.


 

Koncepce zahraniční politiky

 

Služby pro exportéry

1. Projekty na podporu ekonomické diplomacie

  • Jedná se o cíleně zaměřené akce na podporu českého exportu a prezentace českých podnikatelských subjektů, jež mohou být realizovány primárně zastupitelskými úřady ČR v různých podobách (oborové prezentace, business fóra, semináře, účasti na výstavách, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.). Snahou Ministerstva zahraničních věcí je podpořit projekty v teritoriích a sektorech relevantních pro český export, proto je každý projekt je posuzován individuálně s ohledem na potenciální dopad pro české podnikatele a jejich nové příležitosti. Bližší informace zde:http://www.mzv.cz/ekonomika/cz/servis_exporterum/projekty_ekonomicke_diplomacie/index.html

 

Schválené projekty ekonomické diplomacie pro železniční průmysl pro rok 2018:

PROPED ASIE - Taiwan, Filipíny, Indonésie

PROPED Kanada (v jednání)

2.  Mapa globálních exportních příležitostí

  • Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO ČR přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

http://www.mzv.cz/ekonomika/cz/servis_exporterum/mapa_globalnich_oborovych_prilezitosti/mapa_globalnich_oborovych_prilezitosti.html

3. Souhrnná teritoriální informace

http://www.mzv.cz/ekonomika/cz/servis_exporterum/teritorialni_informace/index.html

 

Nahoru