English

Podpora exportu

 

Seznam českých oficiálních účastní se společnou expozicí ACRI

IEURASIA RAIL, Izmir, turecko 10.-12.4.2019
trako, gdaňsk, polsko 24.-27.9.2019

Kompletní seznam veletrhů a výstav – českých oficiálních účastí vč. přihlášky a podmínek ZDE

 

Program MPO na podporu českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí:

MPO nabízí podnikatelským subjektům v rámci opatření na podporu exportu program Českých oficiálních účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí (ČOÚ). Tuzemské právnické a fyzické osoby se sídlem, resp. bydlištěm v ČR, které prezentují zboží nebo služby českého původu, mají možnost zúčastnit se vybraných mezinárodních veletrhů podporovaných MPO. MPO poskytne každému vystavovateli ve společné expozici základní výstavní plochu o rozměrech min. 5 m2 - max. 9m2 (z toho 1-2 m2 bude použito na společné zázemí), a to dle finančních možností MPO a počtu přihlášených firem.

 

 

Vybrané služby pro exportéry

1. Projekty na podporu ekonomické diplomacie

Jedná se o cíleně zaměřené akce na podporu českého exportu a prezentace českých podnikatelských subjektů, jež mohou být realizovány primárně zastupitelskými úřady ČR v různých podobách (oborové prezentace, business fóra, semináře, účasti na výstavách, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.). Snahou Ministerstva zahraničních věcí je podpořit projekty v teritoriích a sektorech relevantních pro český export, proto je každý projekt je posuzován individuálně s ohledem na potenciální dopad pro české podnikatele a jejich nové příležitosti. Bližší informace zde:http://www.mzv.cz/ekonomika/cz/servis_exporterum/projekty_ekonomicke_diplomacie/index.html

 

Schválené projekty ekonomické diplomacie pro železniční průmysl:

PROPED JAPONSKO, 5/2019

2.  Mapa globálních exportních příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO ČR přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

https://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html

3. Souhrnná teritoriální informace

http://www.mzv.cz/ekonomika/cz/servis_exporterum/teritorialni_informace/index.html

 

 

 

Nahoru